KAPCSOLATFELVÉTEL
VITI group > Kezdőlap > Tudástár > A szennyvíztisztítás ellenőrzésének analitikai lehetőségei

A szennyvíztisztítás ellenőrzésének analitikai lehetőségei

Bevezetés

A szennyvíz különböző szennyező anyagok és víz komplex keveréke. A szennyezők nagy részét pontos molekula-összetétellel és szerkezettel nem is lehet, vagy semmiképpen nem szükséges (nem gazdaságos) meghatározni. A szennyvíz tisztítása mechanikai, kémiai és biológiai folyamatok kombinációja, amely szükségszerűen minőségi, üzemeltetési ellenőrzést igényel. A szennyvíz mennyisége (hozama) és összetétele időben folyamatosan változik egyetlen kibocsátó esetében is (háztartás, ipar, kereskedelem). Ezek ellenőrzése információt szolgáltat a különböző folyamatok megfigyeléséhez, a tisztítás szabályozáshoz, az elfolyó víz minőségének biztosításához.

Sokféle fizikai, kémiai, biokémiai és analitikai módszer alkalmas a mindenkori vízminőség, s szennyvíz tisztítási folyamatainak a jellemzésére, ellenőrzésére. A gyakorlatban a gazdasági megszorításokat is figyelembe kell venni. Ennek következménye, hogy meg kell találni az optimumot az analitika ráfordítási költsége, s az azzal elérhető üzemeltetés-biztonság között. Az utóbbi oldaláról kulcsfontosságú a hidraulikus terhelés, szennyvíz összetétel és a folyamat néhány fontos jellemzője (paramétere) időbeni alakulásának az ismerete. Az ellenőrző rendszer működését befolyásoló tényező ugyanakkor az analitikai eljárások pontossága, megbízhatósága, beleértve a mintavételt, s a minták kezelését is.

A fizikai (mechanikai) és kémiai folyamatok a legtöbb esetben függetlenek a helyi adottságoktól (pl. terhelés időbeni változása). Ez alapvetően persze mégsem teljesen igaz a mechanikai folyamatokra. A biológiai folyamatokat kialakító mikroorganizmusok közösségben élnek, sajátos genetikailag meghatározott monitoring rendszerrel rendelkeznek, amellyel rövid határok között alkalmazkodnak a körülményekhez. Ez magyarázza a biológiai folyamatok bizonyos előnyét a szennyvíztisztításnál, ami azonban csak az ilyen szervezetek lehetőségein, vagy képességein belül érvényes. Komoly üzemzavart eredményezhet, ha túlbecsüljük adaptációs képességeiket. A biológiai rendszer ilyen adaptációjának az időigénye ugyanis igen széles időtartományban változhat. A néhány másodperctől a több hetes hatásidő is szükséges lehet a váltáshoz. A nitrifikáló baktériumok néhány másodperc alatt megtöbbszörözik az aktivitásukat, ammónium-oxidáló sebességüket, amint megfelelő koncentrációban rendelkezésre áll ahhoz az ammónium. A teljes nitrifikációhoz (összes ammónium oxidációja) azonban az aktív nitrifikáló egyedek adott mennyiségű jelenléte szükséges, ami az eleveniszapos biológiai rendszerben csak hosszú idő, hetek alatt alakul ki, éri el a szükséges nitrifikáló mikroorganizmus részarányt. Felszaporodásuk az ammónium folyamatos terhelésétől, s egyéb környezeti feltételektől (hőmérséklet, pH, szerves tápanyag ellátottság, stb.) is függ. Következésképpen a szennyvíztelep működtetésénél sokféle paraméter együttes ellenőrzését kell végezni, hogy megfelelő információ álljon rendelkezésre a mindenkori problémák megoldásához.

A mindenkori jogszabályi követelmények biztosításának dokumentálása a folyamatok ellenőrzésének másik követelménye. Ez gyakorlatilag élesen el is választható az üzemeltetés folyamatos és szükségszerű ellenőrzésétől, szabályozásától. A sokféle igény miatt mindig kompromisszumot kell kötni az elengedhetetlenül kiépítendő ellenőrzésre. A helyi körülményeknek megfelelően biztosítani kell a tisztítás költségeinek a megfelelő ellenőrzését, valamint a szükséges tisztítási hatékonyság elérését. A kompromisszum eredménye is maga is dinamikusan változó igény lesz, az érdekeltek költséghatékonyságának az optimalizációja érdekében.

Pulai Judit (VE) Helmut Kroiss – Karl Svardal (TU Wien – Austria) közleménye alapján

A teljes cikket letöltheti itt: A szennyvíztisztítás ellenőrzésének analitikai lehetőségei